Sælg dit eget Design template

Benny Brændsgaard Kristensen, www.femkantet.dk - designer af Memento


Er du dygtig til at designe webshops? – så kan du sælge dit design.

 
Hvis du kan skabe æstetiske og brugervenlige webshop designs, så har du muligheden for at udbyde dem til Hostedshops webshopejere. Hostedshops Design Store er en fantastisk mulighed for dig, som designer, at ramme en stor skare af webshopejere.
 

Hvad kræver det af dig?

Som en Hostedshop Design Store Partner skal du kunne levere et æstetisk og brugervenligt design. Designet skal opfylde Hostedshops høje krav for at sikre Hostedshops kunder det bedst mulige produkt.
 

For at du kan komme i betragtning til at blive Design Store Partner, skal du gøre følgende:

  1. Lave Mock up af forside, produktliste og varekortet på desktop.
  2. Lave Mock up af forside, produktliste og varekortet på mobil.
  3. Send en mail til pd@wannafind.dk med vedhæftet mock ups samt et link til din portfolio.

 
Vi vil efterfølgende kontakte dig angående en uddybende samtale omkring designet.
 
Når designaftalen er på plads, skal du kode designet. Dette skal ske på baggrund af Hostedshops krav om kvalitet. Vi skal nok sætte dig ind i Hostedshops kvalitetskrav. Vi ønsker derudover at Design Store Partneren får en god forretning ud af det. Både på salg af designs, men også på opsalg og mersalg.

Design Store Partnerens rolle og Hostedshops rolle.

Din rolle som Design Store Partner er at designe, udvikle og implementere nye designs. Derudover skal du i drift fasen vedligeholde dine designs, herunder bug-fixing og rettelser.
 
Hostedshop støtter Design Store Partneren ift. information, test og case-data. Derudover står vi for at kvalitetssikre rettelser, pushe opdateringer til storen, samt support og salg af designs.

Hvad får du ud af det?

Samarbejdet er baseret på et 50-50 ligeligt fordelt samarbejde, hvor begge parter arbejder mod det fælles mål, at sælge designs til Hostedshops kunder.
 
Omsætningen fra et salg fordeles 50-50 imellem Design Store Partneren og Hostedshop.
 
Ved tilpasninger på designet, som f.eks. tilpasning af funktionalitet eller opbygning af design elementer lavet af Design Store Partneren, vil Design Store Partneren modtage 100% af fortjenesten.
 
Bemærk at alle, inklusiv Hostedshop, har ret til at lave tilpasninger på det enkelte design, så længe det giver et salg af designet.
 
Har du spørgsmål til ovenstående, så tag gerne kontakt til vores Design Store ansvarlige på pd@wannafind.dk